HUndjakt.com
 
Varning Jakt med 
drivande hund
 

Keyla ställer här en skadad älgko. Hon har troligen påskjutits under oktoberjakten utan att någon fått vetskap om det.


Det slutade bra och lidandet fick avslutas.

 
Älgjakt 2013